Közérdekű adatok:

     A társaság teljes cégneve:          Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A társaság rövidített neve:          Csurgói Sportcsarnok Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:                 Magyarország, 8840 Csurgó, Sárgáti u. 18. 

                                                  A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye is.

 

A társaság képviselete és a cégjegyzés módja:

A társaság képviseletére az ügyvezető egyszemélyben önállóan és teljes jogkörrel jogosult és egyben köteles.

     A cégjegyzés és bankszámla feletti rendelkezés az ügyvezető igazgató által történik.

 

    A társaság tagja:

             Csurgó Város Önkormányzata

             8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.,

 adószáma: 15731632-2-14.

 képviseli: Füstös János polgármester

 

     A társaság ügyvezetője:

             Felsőné Balogh Erika Kitti ügyvezető igazgató

             (szül.: Nagyatád, 1986.10.09., an.: Vármos Gyöngyi  8858 Porrog, Fő utca 139. sz. alatti lakos)

             Bruttó munkabére: 204.000 Ft

             Juttatások, prémiumok, személyi alapbéren kívüli rendszeres juttatások: nincs

             Munkaviszony kezdete, időtartama: 2010.08.01. határozatlan időre

             Végkielégítés, felmondási idő: Mt. szerint

 

    Felügyelő bizottság:

                 Tag:  Basics Brigitta (an.: Csonka Teréz Katalin)

                  8840 Csurgó, Raksányi Lajos utca 2.

                Tag:   Vörös Károly (an.: Balogh Teréz Katalin)

                   8840 Csurgó, Eötvös u. 34.

    Elnök:    Széll Károly (an.: Póczek Ilona)

                   8840 Csurgó, Városháza köz 2.

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízási díj, egyéb járandóság és juttatás folyósítása nélkül végzik el a Kft. felügyeletét. 

 

Mérleg, eredménykimutatás 2010.

 Mérleg, eredménykimutatás 2011. 

Mérleg, eredménykimutatás 2012.

Mérleg, eredménykimutatás 2013.

Mérleg, eredménykimutatás 2014.