Festetics ösztöndíj

2013.03.04 10:54
FESTETICS ÖSZTÖNDÍJ

Csurgó Város Képviselő-testülete a felsőfokú tanulmányaikat végző csurgói hallgatók számára megalapítja a „Festetics Ösztöndíjat” a nagy iskolai mecénás, Gróf Festetics György emlékére. A Képviselő-testület a „Festetics Ösztöndíj” működését az alábbiakban határozza meg.

Az ösztöndíj célja:
Főiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytató, tehetséges, kiemelkedő előmenetelű hallgatók munkájának elismerése.

A pályázaton való részvétel:
Főiskolai, egyetemi tanulmányaikat folytató csurgói lakóhellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak.

Feltételek:
kettő előző félévi tanulmányi átlageredménye minimum: 4
valamely területen elért eredményes Tudományos Diákköri tevékenység és / vagy kiemelkedő publikációs, előadói, alkotói és sport tevékenység, külföldi egyetem ösztöndíja, Csurgó város hírnevét öregbítő tevékenység, szociálisan rászoruló hallgató
A fent szerepelt feltételek közül legalább kettőnek teljesülnie kell a pályázat benyújtásához

A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázatokat a Csurgói Város Polgármesterének kell benyújtani, aki a pályázatok előkészítését a Humán Bizottságra ruházza át. A pályázatok elbírálásáról Képviselő-testület dönt.

Az ösztöndíj mértéke, hatálya és átadása:
Két hallgató részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj mértéke 100.000 Ft. Az ösztöndíj egy évre szól. Az ösztöndíjat a város polgármestere a Csurgón rendezett Festetics Városok Találkozóján 2013. április 12-én, ünnepélyes keretek között egy összegben, emléklappal együtt adja át.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29.

A pályázati adatlap beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban, illetőleg letölthető a www.csurgo.hu honlapról.